Nota de informare

 POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 Aceasta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata periodic. Ori de cate ori vom face o modificare, o vom afisa pe site-ul nostru web www.tmxbn.ro si va vom anunta.

Ultima actualizare:  Iulie  2018

Politica noastra de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal se aplica tuturor prelucrarilor de date personale efectuate in cadrul companiei noastre.

Fiecare solicitare de comunicare de date personale va face obiectul unei notificari/instiintari emise in baza prezentei Politici.

 

Contact

Ne gasiti in Bistrita, str. Sigmirului, nr. 16, jud. Bistrita Nasaud. Suntem inregistrati la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasaud sub nr. J 06/120/1991.

Daca aveti solicitari sau intrebari cu privire la aceasta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti trimite un e-mail la office@transmixtbn.ro sau un fax la +4(0)263-233459.

Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor personale direct prin e-mail la adresa office@tmxbn.ro sau prin posta sau curier la adresa Bistrita, str. Sigmirului, nr. 16, jud. Bistrita Nasaud punand corespondenta dvs. in atentia responsabilului cu protectia datelor.

 

Generalitati

Compania Transmixt SA se angajeaza sa respecte legislatia aplicabila privind protectia datelor personale. Politica de protectie a datelor prevede conditiile-cadru necesare asigurarii nivelului adecvat de protectie a datelor prevazut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Prin „prelucrare de date personale” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Scopul acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare „Politica”) este de a va informa asupra masurilor tehnice si organizatorice adoptate de Transmixt SA si asupra responsabilitatilor angajatilor Transmixt, cu atributii de prelucrare a datelor cu caracter personal si/sau, dupa caz, ale persoanelor imputernicite de Transmixt SA, pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la confidentialitatea si securitatea prelucrarilor efectuate in cadrul activitatii sale precum si la garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Transmixt SA a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

In acest sens, este desemnata, la nivelul Transmixt SA o persoana responsabila pentru protectia datelor cu respectarea dispozitiilor  Regulamentului CE 679/2016. Responsabilul pentru protectia datelor ofera consultanta necesara in vederea respectarii tuturor obligatiilor operatorului de date si asigurarii transparentei necesare fata de persoanele vizate.

 

Prelucrarea datelor personale se realizeaza direct de catre Transmixt SA, precum si prin imputerniciti, conform prevederilor legale aplicabile, prin mijloace manuale si automatizate, cu respectarea cerintelor minime de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditiile stabilite prin masurile tehnice si organizatorice necesare pastrarii confidentialitatii datelor personale, adoptate de operator conform legii.

 

Prezenta Politica de Securitate, intocmita in baza Regulamentului CE 679/2016 nu are aplicabilitate prelucrarilor de date efectuate:

 • nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice (orice entitati cu personalitate juridica), respectiv date cum ar fi numele si tipul de persoana juridica si datele de contact ale persoanei juridice;
 • de o persoana fizica in cadrul unei activitati exclusiv personale: acestea sunt unele strict personale si exclud orice legatura cu profesia sau cu orice activitate comerciala. Sunt incluse in aceasta exceptie, spre exemplu, corespondenta personala prin e-mail, socializarea in mediul on-line si orice alta asemenea activitate.
 • in scopul prevenirii, cercetarii, depistarii si urmaririi penale a infractorului sau executarea sanctiunii penale inclusiv al protejarii sigurantei publice si al prevenirii acestora  (de catre autoritatile competente).
 • in cadrul unor activitati aflate in afara dreptului Uniunii Europene.

 

In cazul in care constatati orice erori intervenite in furnizarea datelor cu caracter personal care va privesc, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate prin prezenta Politica de Securitate.

 

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

 • Datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoanele vizate;
 • Datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • Datele sunt exacte si actualizate atunci cand este nevoie, iar cele inexacte sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
 • Datele sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor sau impusa de legislatia in vigoare.
 • Datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate si impotriva pierderii, distrugerii, deteriorarii accidentale etc.
 • In cadrul companiei, datele personale sunt considerate informatii confidentiale si sunt protejate prin masuri organizatorice si tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala, precum si cu privire la stergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Transmixt SA este responsabila de respectarea acestor principii si trebuie sa demonstreze respectarea acestora.

 

Categoriile de date si scopul utilizarii datelor cu caracter personal

Fac obiectul prezentei Politici datele persoanelor fizice, actionari, asociati, reprezentanti, delegati ai persoanelor juridice, clienti sau potentiali viitori clienti, angajati sau potentiali viitori angajati, etc., ale caror date personale sunt colectate  pentru buna desfasurare a activitatii companiei cu persoanele juridice sau fizice respective.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram pot varia in functie de modalitatea/canalul prin care interactionati cu noi si/sau de interesul dumneavoastra pentru anumite produse si/sau servicii livrate/executate de compania noastra.

 

Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta Politica de Securitate sunt, in principal, datele dumneavoastra de identificare, tranzactionale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastra sau din alte surse atunci cand deveniti angajatul sau clientul nostru si includ elemente de identificare de tipul: 

 • nume si prenume, patronimicul (numele inainte de casatorie), denumire persoana fizica autorizata, numele si prenumele reprezentantilor legali,
 • cod numeric personal, CIF persoana autorizata
 • data si locul nasterii, varsta, cetatenie,
 • date de contact (telefon fix/mobil, fax, adresa de mail, etc.), adresa de domiciliu/ resedinta;
 • date aferente actelor de identitate /pasaportului/actului de stare civila/permisului de conducere, numarul de asigurare sociala sau de sanatate.
 • imagine faciala, imagine video;
 • loc de munca, profesie, formare profesionala – diplome – studii, experienta profesionala;
 • venitul, situatie financiara si materiala
 • membri de familie cu datele de identificare, dependenti din punct de vedere financiar sau coasigurati in sistemul public de asigurari de sanatate;
 • starea de sanatate, dizabilitati,
 • cazier juridic si/sau auto
 • date bancare IBAN/banca sau altele asemenea,
 • datele privind locatia dvs.  (acestea pot fi precise atunci cand se utilizeaza date de la Sistemul de Pozitionare Globala (GPS) sau date cum ar fi codul postal sau numele unui oras;
 • semnatura.
 • alte date care servesc la identificarea dumneavoastra sau a persoanelor care va reprezinta ori pe care le reprezentati, dupa caz.

 

Transmixt SA va colecta, utiliza, prelucra si furniza datele personale oferite despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana, in scopuri precum:

 • incheierea/ executarea unor contracte, realizarea demersurilor precontractuale ori alte acte necesare in activitatea Transmixt;
 • in contextul ocuparii unui loc de munca, in scopul recrutarii, al respectarii clauzelor contractului de munca, inclusiv incarcarea/descarcarea de obligatiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionarii, planificarii si organizarii muncii, al egalitatii si diversitatii la locul de munca, al asigurarii sanatatii si securitatii la locul de munca, precum si in scopul exercitarii si beneficierii, in mod individual sau colectiv, de drepturile si beneficiile legate de ocuparea unui loc de munca, precum si in scopul incetarii raporturilor de munca.
 • monitorizarea/securitate persoanelor, spatiilor si a bunurilor apartinand TRANSMIXT SA
 • gestiune economico – financiara si administrativa;
 • gestiunea echipamentelor si aplicatiilor la care persoanele vizate au acces pentru desfasurarea activitatii lor in cadrul companiei, pentru a indeplini obligatiile care sunt impuse de legislatia aplicabila, precum si
 • in scopuri legitime, cu ar fi prevenirea fraudei, realizarea raporturilor interne, aplicarea masurilor de analiza a serviciilor oferite, evaluarea performantelor, motivarea angajatilor, training si specializare,  etc.

 

Furnizarea de date cu caracter personal este intotdeauna voluntara, dar este necesara pentru punerea in aplicare a scopurilor mentionate mai sus.

 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci cand, de exemplu:

 • Achizitionati o legitimatie de calatorie sau folositi mijloacele noastre de transport calatori echipate cu validatoare de calatorie si/sau sisteme de supraveghere video;
 • Solicitati/utilizati alte servicii executate de Transmixt: de ex. inchiriati autovehicule, lansati o comanda de transport sau de reparatii auto, etc;
 • Ne contactati prin diverse canale, sau ne solicitati informatii in legatura cu un produs sau serviciu;
 • Luati parte la o competitie, tragere la sorti sau studiu;
 • Vizitati sau navigati pe site-ul nostru;
 • Ati acordat permisiunea altor entitati (autoritati locale, centrale, etc, sau unor terti furnizori sau contractanti ai nostri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci cand datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • Sunteti clientul sau furnizorul unei activitati comerciale pe care o furnizam sau o achizitionam.
 • De asemenea, colectam informatii de la anumite organizatii, daca este cazul si in masura in care avem temeiuri legale in acest sens. Acestea includ agentii de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agentii de verificare/control, etc.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului pentru care v-ati dat acordul sau pentru care aveti o obligatie legala sau necesara ca acestea sa fie prelucrate.

Baza legala

Transmixt nu prelucreaza alte date cu caracter personal inafara celor impuse prin legislatia aplicabila, respectiv, dar fara a se limita la: Codul Muncii, Codul Fiscal, Codul Rutier, legislatia aplicabila in domeniul transportului rutier, paza si protectie bunuri, protectia muncii, etc. sau impuse de parteneri contractuali in scopuri bine definite cu respectarea masurilor de protectie a datelor personale, cum ar fi:

 

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 • Legea 190/2018-privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 • Legea 287/2009 privind Codul Civil;
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii;
 • HG. nr. 905 din 14 decembrie 2017- privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 • Legea 227/2015- Codul fiscal;
 • HG 1/2006 de Norme metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea 207/2015- Codul de procedura fiscala;
 • HG nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului;
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
 • Regulament nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006- a securitatii si sanatatii in munca;
 • HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 • ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • HOTARARE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea incalcarilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor masuri aferente aplicabile in cazul constatarii incalcarilor;
 • ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
 • Legea 16/1996 – legea arhivelor nationale
 • Procedura privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Procedura IT privind protectia datelor;
 • Regulamentul intern;
 • Codul de conduita;
 • Etc.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Astfel, datele personale sunt destinate:

 • utilizarii de catre Transmixt SA;  
 • sunt solicitate de catre autoritatile locale (Primarie, Consiliul Local, Consiliul Judetean) sau centrale pentru punerea in aplicare a unor Hotarari (HCL, HCJ) sau pentru acordarea unor facilitati de care beneficiati in baza unor acte normative care privesc obiectul de activitate al Transmixt SA (de ex. calatorii gratuite sau cu reducere in baza unor tichete speciale care contin datele dvs. de identificare, emise de catre autoritatile centrale – ex. bilete/carduri de calatorie (care contin date personale) pentru pensionari emise in baza unor drepturi legitime sau abonamente de calatorie cu pret redus pentru elevi, emise in baza unor acte continand date personale care demonstreaza calitatea de elev, domiciliul, etc.)
 • Pentru a executa comenzile pe care le initiati, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele dumneavoastra personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari (de ex. furnizori de servicii bancare), din Romania, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard).

Datele personale sunt colectate prin persoane desemnate in acest sens si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentantilor legali ai persoanei vizate, imputernicitului operatorului, autoritatilor publice locale /centrale, serviciilor sociale si de sanatate, altor institutii autorizate ale statului, angajatorului/ potentialului angajator al persoanei vizate, catre parteneri contractuali ai Transmixt SA, dupa caz.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de catre Transmixt SA se vor face doar cu acordul explicit al parintilor sau al altor reprezentanti legali.

Colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal este permisa in baza unor temeiuri juridice necesare (obligatie legala, interes legitim, consimtamant explicit, etc) , de asemenea, in cazul in care scopul colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal trebuie sa fie modificat fata de scopul initial.

 

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

 

Ori de cate ori va fi cazul, veti fi informati cu privire la existenta unei operatiuni de prelucrare si la scopurile acesteia.  Va vom furniza orice informatii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta, tinand seama de circumstantele specifice si de contextul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Informatiile in legatura cu prelucrarea acestor date va vor fi furnizate la momentul colectarii.  Atunci cand datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs., veti fi informati daca aveti obligatia de a furniza datele cu caracter personal si care sunt consecintele in cazul unui refuz.

Totusi, in cazul in care detineti deja informatii cu privire la prelucrarea datelor personale sau  inregistrarea sau divulgarea datelor cu caracter personal este prevazuta in mod expres de lege ori in cazul in care informarea se dovedeste imposibila sau ar implica eforturi disproportionate, nu este necesara impunerea obligatiei de a furniza informatii.

 

Salariatii care prelucreaza date cu caracter personal au obligatia sa nu intreprinda nimic de natura sa aduca atingere protectiei necesare a datelor cu caracter personal ale salariatilor si/sau colaboratorilor ori clientilor companiei. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunostinta cu ocazia indeplinirii atributiilor de serviciu in afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date, este intrezisa.

 

Consimtamantul pentru prelucrarea datelor

Datele pot fi procesate conform consimtamantului persoanei vizate pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Inainte de a-si da consimtamantul, persoana vizata trebuie sa fie informata despre aceasta politica de protectie a datelor. Declaratia de aprobare – consimtamantul trebuie obtinut in scris sau in format electronic si pastrat in scopul documentarii.

In anumite circumstante, cum ar fi conversatiile telefonice, consimtamantul poate fi dat verbal; in cazul sistemelor de supraveghere video din mijloacele de transport, consimtamantul este considerat logic acordat in momentul in care clientul paseste in mijlocul de transport.

Persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.  Inainte de acordarea consimtamantului, persoana vizata este informata cu privire la acest lucru. Retragerea consimtamantului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

 

Exista situatii in care datele cu caracter personal se prelucreaza fara a se solicita consimtamantul expres al persoanei vizate, de ex:

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 • prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil. Acest caz nu se aplica in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice in indeplinirea atributiilor lor.

 

Date despre clienti si parteneri:

Prelucrarea datelor pentru o relatie contractuala

Datele personale ale potentialilor clienti, clienti existenti si parteneri, angajati sau imputerniciti/reprezentanti ai potentialilor clientilor, clienti existenti sau partenerilor, ale angajatilor proprii si ale potentialilor viitori angajati, pot fi procesate in scopul de a incheia, de a executa si de a finaliza un contract, pentru a indeplini obligatiile care sunt impuse de legislatia aplicabila, precum si in scopuri legitime, cu ar fi prevenirea fraudei, realizarea raporturilor interne, aplicarea masurilor de analiza a serviciilor oferite conform legislatiei aplicabile, etc. in conditiile Regulamentului CE 2016/679.

Aceasta include, de asemenea, servicii de consultanta pentru partener in cazul in care acest lucru are legatura cu scopul contractual. Anterior unui contract, in timpul fazei de initiere a acestuia – datele cu caracter personal pot fi procesate pentru a pregati oferte sau alte documente care sa indeplineasca diferite solicitari legate de incheierea contractului. Persoanele pot fi contactate in timpul procesului de pregatire a contractului folosind informatiile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restrictii solicitate de potentialii clienti trebuie sa fie respectate.

 

In vederea indeplinirii obligatiilor legale

In aceasta categorie sunt incadrate scopuri specifice, dintre care mentionam: realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte, a prevenirii fraudelor, realizarea misiunilor de audit; administrarea registrelor interne; monitorizarea video, asigurarea securitatii persoanelor, spatiilor si a bunurilor apartinand TRANSMIXT SA, a copiilor de siguranta a informatiilor; informarea, consilierea si acordarea suportului operational privind protectia datelor (DPO).

 

Prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice sau pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;

Prelucrarea datelor cu caracter personal este considerata legala in cazul in care este necesara in scopul asigurarii protectiei unui interes care este esential pentru viata persoanei vizate sau pentru viata unei alte persoane fizice.  Unele tipuri de prelucrare pot servi atat unor motive importante de interes public, cat si intereselor vitale ale persoanei vizate, de exemplu in cazuri de urgente medicale sau de alta natura, care privesc integritatea si securitatea persoanelor (de ex. apelare 112), in scopuri umanitare, inclusiv in vederea monitorizarii unei epidemii si a raspandirii acesteia sau in situatii de urgente umanitare, in special in situatii de dezastre naturale sau provocate de om.

 

Prelucrarea datelor in baza unui interes legitim

Datele personale pot fi, de asemenea, prelucrate in baza unui interes legitim al S. Transmixt SA. Interesele legitime sunt, in general, de natura juridica (de exemplu, colectarea creantelor neachitate), de natura comerciala (de exemplu, evitarea incalcarilor contractului) sau in scopul prevenirii fraudelor. Datele personale nu pot fi procesate in scopul unui interes legitim daca, in cazuri individuale, exista dovezi ca interesele persoanei vizate necesita protectie si ca aceasta are prioritate.

Inainte de procesarea datelor, este necesar sa se determine daca exista o astfel de situatie.

 

Prelucrarea datelor in scop publicitar

Daca persoana vizata contacteaza compania pentru a solicita informatii (de ex. sa primeasca materiale informative despre un serviciu), prelucrarea datelor pentru a raspunde acestei solicitari este permisa.

Actiunile de publicitate fac obiectul unor cerinte legale suplimentare. Datele personale pot fi prelucrate in scopuri publicitare, de cercetare a pietei si a opiniei publice, cu conditia ca aceasta prelucrare sa se realizeze in concordanta cu scopul pentru care datele au fost colectate initial.

Subiectul (persoana vizata) detinator al datelor trebuie sa fie informat cu privire la utilizarea datelor sale in scopuri publicitare. Daca datele sunt colectate numai in scopuri publicitare, divulgarea de la persoana vizata este voluntara. Persoana vizata trebuie informata ca furnizarea datelor personale pentru prelucrarea in scopuri publicitare este voluntara si ca trebuie sa se obtina un consimtamant din partea persoanei vizate pentru a procesa datele respective in scopuri publicitare. Atunci cand se acorda consimtamantul, persoana vizata ar trebui sa aiba posibilitatea de a alege intre formele disponibile, cum ar fi formulare predefinite tiparite, transmiterea consimtamantului prin e-mail si prin telefon. Daca persoana vizata refuza utilizarea datelor sale in scopuri publicitare, datele acesteia nu mai pot fi utilizate in aceste scopuri si trebuie sa fie blocate pentru utilizarea in aceste scopuri.

Prelucrarile datelor cu caracter personal in scop de marketing sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale, se vor realiza doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres.

 

Decizii individuale automate

Prelucrarea automata a datelor cu caracter personal, care este utilizata pentru a evalua anumite aspecte, nu poate fi singura baza pentru deciziile care au consecinte juridice negative sau care ar putea afecta in mod semnificativ persoana vizata. Persoana vizata trebuie informata cu privire la faptele si rezultatele deciziilor individuale automatizate si are posibilitatea de a raspunde. Pentru a evita deciziile eronate, un test si o verificare a plauzibilitatii trebuie facute de catre un angajat.

 

Date utilizator si internet/ pagina facebook oficiala

Un modul cookie este un fisier de mici dimensiuni aflat pe unitatea de disc a unui calculator ce permite unui website recunoasterea acelui calculator ori de cate ori cineva il utilizeaza pentru a vizita website-ul respectiv. Contine informatii privind preferintele de utilizare a website-ului stabilite de utilizatorul acelui calculator. Modulele cookie pot fi utilizate si pentru pastrarea unei evidente a paginilor vizualizate in timpul unei vizite precum si calea urmata pentru a accesa acele pagini.

Atunci cand folositi website-ul nostru, sunteti de acord cu faptul ca putem plasa cookie-uri esentiale, cookie-uri de functionalitate si cookie-uri de performanta pe echipamentul dumneavoastra.
Nu afisam nicio informatie privind contul dumneavoastra pe acest website.

Pe site-urile Transmixt SA www.tmxbn.ro, si www.transmixtbn.ro nu se creeaza conturi cu user si parola. Datele publicate nu contin date personale ale clientilor, partenerilor sau angajatilor, decat in masura in care acestea sunt necesare in anumite scopuri si s-a obtinut consimtamantul persoanei vizate.

Informatiile proprii de contact cu care elegeti sa interactionati cu noi prin intermediul sistemelor electronice, de ex: posta electronica sau pagina de facebook, respectiv: nume/prenume/ nume utilizator/ ip/ telefon, adrese de mail pot fi prelucrate in functie de scopul pentru care ne-ati contactat: de ex: cereti informatii despre un produs, comandati un serviciu, depuneti o relamatie, etc.  In functie de scopul cu care ne-ati contactat, Transmixt poate prelucra datele dumneavoastra de contact in conformitate cu prezenta Politica.

Pe pagina noastra facebook  https://www.facebook.com/tmxbn.ro/ oricine poate publica sau adauga fotografii sau fisiere video si poate trimite mesaje. Pagina este vizibila si se afiseaza pentru toata lumea iar descarcarea infomatiilor este permisa.

Utilizarea retelei facebook se supune politicilor facebook, despre care va puteti informa aici  https://www.facebook.com/tmxbn.ro/ si aici https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Informatiile cu caracter personal postate de catre utilizatori in locurile/spatiile publice apartinand Transmixt SA, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discutii, pagini de socializare (existente sau viitoare) pot fi copiate si stocate de catre terti asupra carora Transmixt SA nu detine niciun control. Noi nu suntem responsabili pentru faptul ca terte parti utilizeaza informatii pe care le-ati postat sau le-ati facut disponibile in spatiile publice apartinand Transmixt SA.

 

Monitorizare video

Sistemele de monitorizare video montate pe mijloacele de transport auto precum si in perimetrul sediilor si punctelor de lucru Transmixt  sunt destinate prevenirii savarsirii de fapte de natura a aduce atingere persoanelor, bunurilor si proprietatilor, precum si controlul accesului in spatiile apartinad Transmixt SA, respectiv sunt amplasate pentru asigurarea securitatii spatiilor, prevenirea infractiunilor, constatarea incalcarii regulilor de circulatie rutiera, prevenirea comportamentelor incorecte ale angajatilor, precum si pentru realizarea unor interese legitime cum ar fi: evaluarea calitatii muncii si imbunatatirea productivitatii, cu conditia sa nu se prejudicieze drepturile si libertatile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

 

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:

a) chiar daca nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau

b) chiar daca nu contin imaginea persoanei filmate, ci alte informatii de natura sa conduca la identificarea acesteia (de exemplu: numarul de inmatriculare al vehiculului).

NU se prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv in legatura cu originea rasiala sau etnica, convingerile politice, religioase ori filozofice, apartenenta sindicala, starea de sanatate si viata sexuala.

 

Existenta sistemului de supraveghere video este semnalata prin panouri /afise reprezentative montate in locuri vizibile si pozitionate la o distanta rezonabila de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video cu marcajul „obiectiv supravegheat video”, pentru ca fiecare persoana sa vada si sa stie ca acel spatiu este monitorizat video.

Acordul pentru prelucrarea datelor personale prelucrate prin intermediul sistemelor de monitorizare video este considerat logic acordat prin accesul dumneavoastra in zona supravegheata.

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de maxim 30 zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Dupa expirarea periodei de pastrare, acestea se sterg prin suprascriere automata peste cel mai vechi fisier inregistrat sau se distrug, dupa caz.

 

Datele inregistrate se prelucreaza in scopurile enumerate mai sus de catre persoanele autorizate ale operatorului si nu se comunica unor terte persoane decat in cazurile expres prevazute de lege sau cazuri temeinic justificate (de ex. la solicitarea organelor de control sau judiciare).

 

Datele angajatului

Prelucrarea datelor pentru relatia de munca

 In relatiile de munca, datele personale ale salariatilor pot fi procesate in scopuri prevazute de dispozitiile legale si/sau necesare pentru respectarea dispozitiilor legale, respectiv pentru a initia, efectua si a inchide contractul de munca, adica in scopul:

– Respectarii clauzelor contractului de munca inclusiv descarcarea de obligatiile stabilite prin lege sau acorduri colective;

– Gestionarea, planificarea organizarea muncii;

– Asigurarea egalitatii si diversitatii la locul de munca;

– Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca;

– Valorificarea drepturilor de asistenta sociala;

– Exercitatea drepturilor si obligatiilor legate de ocuparea unui loc de munca;

– Organizarea incetarii raporturilor de munca.

 

La initierea unei relatii de munca, datele personale ale solicitantilor pot fi procesate. Atunci cand candidatul este respins, datele sale trebuie sa fie sterse (in conformitate cu perioada de pastrare necesara), cu exceptia cazului in care solicitantul a fost de acord ca datele sale sa ramana in dosar pentru un viitor proces de selectie.

Daca in timpul procedurii de aplicare este necesara colectarea informatiilor despre un solicitant de la o terta parte, trebuie de asemena respectate cerintele legale corespunzatoare.

In raportul de munca existent, scopul prelucrarii datelor este corelat intotdeauna cu scopul contractului de munca.

 

Prelucrarea datelor in baza unui interes legitim

Datele personale pot fi, de asemenea, prelucrate in cazul in care este necesar sa se sustina un interes legitim al companiei. Interesele legitime sunt, in general, de natura juridica (de exemplu, depunerea, aplicarea sau apararea impotriva plangerilor juridice, recuperarea creantelor etc.). Masurile de control care necesita prelucrarea datelor angajatului pot fi luate numai daca exista o obligatie legala de a face acest lucru sau exista un motiv legitim. Chiar daca exista un motiv legitim, trebuie examinata intotdeauna proportionalitatea masurii de control. Interesele justificate ale companiei in aplicarea masurilor de control (de exemplu, respectarea dispozitiilor legale si a normelor si regulamentelor interne ale companiei) trebuie sa fie cantarite fata de orice interese ale angajatului care trebuie sa fie protejate, astfel incat masurile de control sa fie adecvate.

 

Prelucrarea datelor sensibile

Datele cu caracter personal foarte sensibile, monitorizate de Transmixt (confesiunea religioasa, date privind sanatatea – medicina muncii, avize medicale si psihologice – cazier judiciar sau auto) pot fi procesate numai daca legea impune acest lucru, persoana vizata si-a dat acordul expres sau datele sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata;

Aceste date pot fi, de asemenea, prelucrate numai daca este obligatoriu pentru indeplinirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale referitoare la persoana vizata. Daca exista intentia de a procesa datele sensibile, responsabilul pentru protectia datelor cu caracter personal trebuie sa fie informat in prealabil.

 

Decizii automate

Daca la un moment dat, datele personale sunt prelucrate automat ca parte a raporturilor de munca si anumite date personale specifice sunt evaluate automat (de exemplu, in cadrul selectiei personalului sau al evaluarii profilurilor de competente) aceasta prelucrare automata nu poate constitui singura baza pentru deciziile care ar putea avea un impact negativ asupra angajatului respectiv. Pentru a evita deciziile eronate, procesul automatizat trebuie sa fie asistat de o persoana fizica ce evalueaza continutul situatiei si aceasta evaluare este baza deciziei. Persoana vizata trebuie, de asemenea, sa fie informata despre faptele si rezultatele deciziilor individuale automatizate si despre posibilitatea de a raspunde.

 

Monitorizare video

Sistemele de monitorizare video montate pe mijloacele de transport auto precum si in perimetrul sediilor si punctelor de lucru Transmixt  sunt destinate prevenirii savarsirii de fapte de natura a aduce atingere persoanelor, bunurilor si proprietatilor, precum si controlul accesului in spatiile apartinand Transmixt SA, respectiv sunt amplasate pentru asigurarea securitatii spatiilor, prevenirea infractiunilor, constatarea incalcarii regulilor de circulatie rutiera, prevenirea comportamentelor incorecte ale angajatilor, precum si pentru realizarea unor interese legitime cum ar fi: evaluarea calitatii muncii si imbunatatirea productivitatii, cu conditia sa nu se prejudicieze drepturile si libertatile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video este permisa pentru indeplinirea unor obligatii legale exprese sau in temeiul unui interes legitim (de ex. prevenirea fraudelor, prevenirea comportamentelor incorecte ale angajatilor, evaluarea calitatii muncii, etc. ) cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.

In orice alt context, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decat pe baza consimtamantului expres si liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.

Existenta sistemului de supraveghere video este semnalata prin panouri /afise reprezentative montate in locuri vizibile si pozitionate la o distanta rezonabila de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video cu marcajul „obiectiv supravegheat video”, pentru ca fiecare persoana sa vada si sa stie ca acel spatiu este monitorizat video.

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de maxim 30 zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Dupa expirarea periodei de pastrare, acestea se sterg prin suprascriere automata peste cel mai vechi fisier inregistrat sau se distrug, dupa caz.

Datele inregistrate se prelucreaza in scopurile enumerate mai sus de catre persoanele autorizate ale operatorului si nu se comunica unor terte persoane decat in cazurile expres prevazute de lege sau cazuri temeinic justificate (de ex. la solicitarea organelor de control sau judiciare).

 

Utilizarea de dispozitive de geolocalizare a vehiculelor folosite de angajati

Utilizarea sistemului de geolocalizare GPS reprezinta o modalitate de prelucrare de date cu caracter personal, intrucat permite angajatorului identificarea unui angajat, in mod indirect, prin localizarea vehiculului utilizat de catre salariatul sau.

Transmixt poate folosi sisteme GPS pe masinile sale atat in scop de protectiei a bunurilor societatii de eventuale furturi cat si in scop contractual, cu diversi beneficiari de transport.

In sensul celor de mai sus, intrucat astfel de dispozitive de geolocalizare comporta anumite riscuri in privinta drepturilor si libertatilor persoanei care conduce vehiculul monitorizat (angajatul), inainte de instalarea unor astfel de sisteme de supraveghere, angajatorul trebuie sa faca o evaluare a riscurilor la care se supune activitatea sa pentru a stabili necesitatea implementarii lor, precum si existenta altor posibilitati de indeplinire a scopului propus.

 

Telecomunicatii si internet

Echipamentele telefonice, adresele de e-mail si internetul impreuna cu aplicatiile interne sunt furnizate de companie in primul rand pentru sarcini legate de munca. Ele sunt un instrument si o resursa a companiei. Acestea pot fi utilizate in cadrul reglementarilor legale aplicabile si al politicilor interne ale companiei. In cazul utilizarii autorizate in scopuri personale, se va tine cont de prevederile regulamentului si procedurilor interne si de legislatia specifica privind telecomunicatiile.

Pentru a ne apara impotriva atacurilor asupra infrastructurii IT sau a utilizatorilor individuali, pot fi implementate masuri de protectie pentru conexiunile la reteaua si serverele interne. Din motive de securitate, pot fi monitorizate utilizarea echipamentelor telefonice, a adreselor de e-mail, a  internetului si a aplicatiilor interne pentru o perioada temporara. Evaluarile acestor date referitoare la o anumita persoana pot fi facute doar intr-un caz concret, justificat de suspiciunea de incalcare a legilor sau a politicilor si procedurilor implementate de Transmixt.

Evaluarile pot fi efectuate numai de catre o comisie de investigare, asigurandu-se, in acelasi timp, respectarea principiului proportionalitatii.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal

Transmiterea datelor cu caracter personal catre destinatarii din afara sau din interiorul companiei este supusa cerintelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prezenta politica.

Beneficiarul datelor trebuie sa utilizeze datele numai in scopurile definite.

Daca este cazul, facem schimb de informatii referitoare la dvs. cu:

• Parteneri sau agenti implicati in livrarea produselor si serviciilor pe care le-ati comandat sau utilizat;

• Societati contractate sa presteze servicii pentru/sau in numele Transmixt SA;

• Agentii sau alte organizatii de colectare /recuperare a datoriilor;

• Agentii de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizatii de reglementare, instante sau alte autoritati publice, daca avem aceasta obligatie legala sau suntem autorizati prin lege;

• O terta parte sau un organ, atunci cand dezvaluirea respectiva este necesara pentru indeplinirea oricarei legi aplicabile sau a altei cerinte legale sau de reglementare;

 

Tranferul catre terte tari

In cazul in care datele sunt transmise unui destinatar din afara societatii intr-o alta tara, aceasta tara trebuie sa fie de acord sa mentina un nivel de protectie a datelor personale echivalent cu aceasta politica de protectie a datelor si in concordanta cu prevederile EU GDPR 679/2016.

In cazul in care nu exista decizii sau garantii adecvate privind protectia datelor, transferul de date cu caracter personal este posibil daca:

– daca persoana vizata si-a exprimat explicit acordul cu privire la transferul de date;

– transferul este necesar pentru incheierea sau executarea unui contract;

– necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate, etc.

 

Daca datele sunt transmise de o terta parte catre compania Transmixt SA, aceste date vor fi utilizate numai in scopul propus.

 

Prelucrarea datelor printr-un furnizor de servicii:

Prelucrarea datelor printr-un furnizor de servicii care este angajat sa proceseze date cu caracter personal inseamna ca acesta va respecta Regulamentul 679/2016 si aceasta Politica fara a-si asuma responsabilitatea pentru procesele de afaceri conexe. In cazurile care presupun prelucrari de date personale, s-a incheiat un acord sau acte aditionale, dupa caz, cuprinzand clauze specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizorul poate procesa date personale numai conform instructiunilor clientului.

La incheierea acordului, trebuie indeplinite urmatoarele cerinte iar departamentul care plaseaza comanda trebuie sa se asigure ca acestea sunt indeplinite:

 • Furnizorul ales trebuie sa aiba capacitatea de a asigura masurile tehnice si organizatorice de protectie necesare protectiei datelor personale
 • Ordinul de prelucrare trebuie trimis in scris. Instructiunile privind prelucrarea datelor si responsabilitatile clientului si furnizorului trebuie sa fie documentate.
 • Trebuie luate in considerare standardele contractuale pentru protectia datelor personale furnizate de responsabilul cu protectia datelor personale din companie.
 • Inainte de inceperea prelucrarii datelor, clientul trebuie sa aiba incredere ca furnizorul isi va respecta obligatiile. Un furnizor poate documenta conformitatea cu cerintele de securitate a datelor, in special prin prezentarea unei certificari adecvate. In functie de riscul de prelucrare a datelor, revizuirile certificarilor trebuie repetate in mod regulat pe durata contractului.
 • In cazul procesarii transfrontaliere a datelor din contracte, trebuie indeplinite cerintele Regulamentului 679/2016 si a legislatiei nationale relevante privind divulgarea datelor cu caracter personal in strainatate. In special, datele cu caracter personal din Spatiul Economic European (EEA) pot fi procesate intr-o tara terta din afara EEA numai daca furnizorul poate dovedi ca dispune de un standard de protectie a datelor echivalent cu aceasta politica de protectie a datelor. Instrumentele adecvate pot fi:

a. Acordul privind clauzele contractuale standard ale UE pentru prelucrarea datelor din contracte in tarile terte cu furnizorul si cu orice subcontractanti.

b. Participarea furnizorului la un sistem de certificare acreditat de UE pentru asigurarea unui nivel suficient de protectie a datelor.

c. Recunoasterea regulilor corporative obligatorii ale furnizorului, pentru a crea un nivel adecvat de protectie a datelor, de catre autoritatile de supraveghere responsabile pentru protectia datelor.

 

Accesul la datele personale

Instruirea personalului  

Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiti cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), ale Legii 190/2018-privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, precum si cu privire la importanta mentinerii confidentialitatii acestora si riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Identificarea si autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se intelege orice persoana care actioneaza sub autoritatea Transmixt SA sau a persoanei imputernicite de Transmixt SA, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Pentru a dobandi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie sa se identifice.

In cazul prelucrarilor automatizate, identificarea se realizeaza prin autentificare in sistemele informatice. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constand in cont de utilizator (username) si parola.

Orice utilizator care primeste acces la baza de date cu caracter personal este informat ca trebuie sa pastreze confidentialitatea datelor de autentificare si sa raspunda in acest sens in fata operatorului.

Transmixt SA a stabilit o procedura de administrare si gestionare a conturilor de utilizator, prevazuta de Politica de securitate IT a Transmixt SA. In conformitate cu prevederile acesteia, sunt stabilite reguli clare de acordare, respectiv anulare a drepturilor si modalitatilor de acces la contul de utilizator.

 

Drepturile dumneavoastra si cum pot fi exercitate?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale:  

 • Dreptul la informare /acces la datele personale– puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor(“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege; Situatiile in care NU avem obligatia de a da curs cererii Clientului de a sterge datele personale sunt:
  • – exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
  • – respectarea unei obligatii legale;
  • – motive de interes public, in domeniul sanatatii publice;
  • – scopuri de arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
  • – constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

 

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bistrita, str. Sigmirului, nr. 16, cod postal 420158, jud. Bistrita Nasaud, la nr. de telefon +40 263 233459 sau prin e-mail, la adresa office@tmxbn.ro.

 

Dispozitii finale

Acest document se completeaza cu intreg setul de proceduri (interne) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea Transmixt SA, inclusiv Politica de securitate IT a Transmixt SA.

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari la aceasta Politica de fiecare data cand se impune.  Toate informatiile privind politica de securitate a datelor cu caracter personal vor fi publicate pe website-urile noastre.

 

Necitirea cu atentie a materialelor informative nu poate fi interpretata ca fiind lipsa de informatie, recomandari, reguli si conduite din partea Transmixt SA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *