Politica Sistemului Integrat de Management

Politica Sistemului Integrat de Management

S. TRANSMIXT SA

TRANSMIXT SA, operator de transport public de călători, îşi desfăşoară activitatea în domeniul transporturilor rutiere de călători, în special la nivel local pe raza municipiului Bistriţa şi a judeţului Bistriţa Năsăsud.

Societatea noastră se focalizează activ pe cerinṭele ṣi aṣteptările clienṭilor, a părṭilor interesate, a protejării  mediului  precum și a securităţii  și sănătaṭii  tuturor celor care lucrează  în / sau pentru aceasta.

Pe cale de consecinţă, politica referitoare la sistemul integrat de management (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupaţională) constituie o bază în stabilirea obiectivelor şi este definită ca o permanentă preocupare ȋn planificarea acţiunilor, tratarea riscurilor și oportunităţilor urmărind îndeosebi:

 *   Creșterea satisfacţiei clienţilor prin oferirea unor servicii sigure şi de  înaltă calitate,

*   Satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei și eficacităţii sistemului de management integrat,

*   Respectarea legislaţiei și a altor cerinţe la care societatea a subscris,

*   Protejarea mediului înconjurător și utilizarea raţională a resurselor,

*   Identificarea, diminuarea sau prevenirea unor riscuri pentru sănătatea și securitatea ocupaţională,

Realizarea acestor deziderate solicită implicarea conștientă a fiecărui angajat ȋn realizarea sarcinilor care-i revin, criteriul  fiind  cel al îmbunătăţirii continue a activităţii fiecărui departament în parte.

Această declaraţie de politică  va fi analizată și actualizată periodic,  fiind comunicată tuturor salariaţilor și / sau părţilor interesate.

Ca director general, ȋmi exprim astfel angajamentul pentru asigurarea resurselor materiale, umane şi de timp în vederea dezvoltării, menţinerii și îmbunătăţirii continue a eficacităţii si eficienţei sistemului integrat de management.

17.01.2018                                                                             Director General – Melente Horoba