Reguli de utilizare a biletelor de călătorie gratuite eliberate de către  DGASPC,  utilizate de către persoanele cu handicap și însoțitorii sau asistenții personali pentru călătoria cu autobuzul în trafic județean.

Reguli de utilizare a biletelor de călătorie gratuite eliberate de către  DGASPC,  utilizate de către persoanele cu handicap si însoțitorii sau asistenții personali pentru călătoria cu autobuzul in trafic județean.

 

1.1   PERSOANELE CU HANDICAP (PH) care au dreptul de a circula cu însoțitor pot călători singure sau împreună cu un singur însoțitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale; Persoana cu handicap acordă biletul pentru călătoria însoțitorului pe propria răspundere.

1.2   ÎNSOȚITORUL (I) persoanei cu handicap poate călători doar împreună cu acesta:

–          pe aceeași distanță,

–          cu același mijloc de transport

–          în același timp,

–          pe același sens de mers.

1.3   Un bilet de călătorie gratuită acordat pentru ÎNSOȚITOR este valabil numai împreună cu un bilet de călătorie pentru persoana cu handicap cu drept la însoțitor;

1.4   În cazul în care persoana cu handicap călătorește însoțită, va prezenta conducătorului auto DOUĂ BILETE de călătorie gratuită, unul pentru titular și unul pentru însoțitor, COMPLETATE IDENTIC la rubricile: “De la stația . . .” și “Până la stația…”.

1.5   ASISTENȚII PERSONALI (AP) pot călători însoțind titularul călătoriilor gratuite sau singuri, cu respectarea de către aceștia a tuturor normelor aplicabile titularului.

 Reguli de utilizare:

1.6   Pentru a fi valabil la transport, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză la conducătorii auto, împreună cu legitimația acordată potrivit prevederilor 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, cu documentul de identitate în original, respectiv cu certificatul de naștere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani.

1.7   NU se primesc la transport bilete de călătorie gratuită care nu sunt tipărite și completate de catre DGASPC conform H.G. 1.017/2018  sau care prezintă ștersături, modificări, corecturi.

1.8 Biletul de călătorie gratuită va fi prezentat COMPLETAT DE CĂTRE UTILIZATOR, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis si pe cupon, la rubrica «De la stația . . .», cu stația de plecare, și la rubrica «Până la stația . . .», cu stația de destinație, în funcție de călătorie.

1.9 Datele tipărite pe biletul de călătorie gratuită, precum și pe cele din legitimația prezentata de calator sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat trebuie sa corespunda cu datele de pe cuponul utilizat pentru calatoria gratuita; dacă există neconcordanțe, NU se va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;”.

Persoanele care: 

   – nu pot justifica utilizarea biletelor de călătorie gratuită

   – utilizează un bilet de călătorie gratuită pentru însoțitor și nu însoțesc pe titular

   – utilizează biletele de călătorie gratuită fără a prezenta actele prevăzute la subpct. 1.6

   – călătoresc în baza unor bilete de călătorie gratuită cu termen de valabilitate depășit

sunt considerate ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratate conform prevederilor legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *